Những lầm tưởng tai hại về thuốc lá điện tử

Hiểu nhầm thuốc lá điện tử ít tác hại hơn thuốc lá truyền thống, nhiều người lựa chọn phương tiện này để cai thuốc lá mà không biết điều này vẫn gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe.