Tour độc lạ

Hành trình tâm linh đến Dharamsala, Trú xứ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV

Vùng đất an yên Dharamsala của Himalaya sở dĩ đặc biệt bởi nơi này là trú xứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV. Tìm về Dharamsala chính là tìm về sự bình an trong tâm"- Yangten Tukul Rinpoche, trợ lý Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV trả lời khi được hỏi ở Dharamsala...